Wachtwoord vergeten?
Baanstatus

Qualifying kaarten

Een Qualifying kaart dient vóór het spelen van een ronde aangemeld te worden.
Voor alle banen geldt dat dit op 4 verschillende manieren kan:
1.    Op de zuil van E-Golf4U (indien aanwezig),
2.    Met een smartphone op de mobiele website van E-Golf4U (m.eg4u.nl).
3.    Met een smartphone met de app van de NGF (GOLF.NL).
4.    Aanmelden in de shop, je krijgt dan een gele sticker.
   
Methode 1 kennen we op van Welschap. Een groot aantal andere banen gebruikt ook E-Golf4U. Hier kun je op de bekende manier gebruik maken van de zuil, inloggen kun je echter alleen met je NGF pas, de inlogcode van Welschap is niet bruikbaar. Voordeel van aanmelden op een zuil is dat er een sticker met alle relevante informatie geprint wordt die op de scorekaart geplakt kan worden.

Methode 2 en 3 is voor alle banen te gebruiken.
Methode 4 is er voor als je een van de andere mogelijkheden niet kunt of wilt gebruiken.

Voor buitenlandse banen (EGA-landen) gebruik je methode 2 of 4. Wel geldt dat de baan of club waar gespeeld wordt lid moet zijn van een buitenlandse federatie die aangesloten is bij de Europese Golf Associatie (EGA).

In alle gevallen moet er een papieren kaart gemaakt worden.
De kaart moet voorzien zijn van:
•    Datum en tijd van aanvang ronde,
•    Naam, Exact + Playing handicap en handtekening van de speler/speelster,
•    Naam, Exact + Playing handicap en handtekening van de marker,
•    Lidcode van de speler/speelster (deze is gelijk aan je inlognaam voor onze website, bijv VERS7),
•    Het kaartnummer als de kaart op manier 1 of 2 aangevraagd is.

Ná de ronde moeten de scores in het systeem, dat je gebruikt hebt tijdens het aanmelden van de ronde, ingevoerd worden. In het geval dat gespeeld is op een vreemde baan en een kaart met een gele sticker gemaakt is, graag de scores via onze website invoeren (log in op de website van Welschap, kies: Mijn Golf, en vervolgens Vreemde Kaarten, hier heb je de mogelijkheid om een nieuwe vreemde kaart aan te maken).

De kaart zelf moet tot één jaar na het einde van het seizoen bewaard worden, je mag:
•    De kaart zelf bewaren, of,
•    Inleveren in de bus van de R&H commissie.

Een kaart kan door de R&H commissie voor verificatie opgevraagd worden. Kan een kaart niet overlegd worden, dan wordt deze op No Return gezet met in de meeste gevallen een handicapverhoging van 0,1 tot gevolg.
Mochten er correcties in de registratie in E-Golf4U nodig zijn dan dient de kaart, of een kopie, overlegd te worden.
Alle correspondentie bij voorkeur via het e-mailadres: rh@golfclubwelschap.nl.