Baanstatus

Golfclub Welschap

Golfclub Welschap werd op 5 maart 1993 officieel opgericht. Veel werk werd verricht door de enthousiaste leden, die in het bestuur en/of verschillende commissies de basis legden voor de huidige, goed georganiseerde vereniging.

Het gaat goed met de Golfclub. Inmiddels telt Welschap

  • Circa 550 leden
  • 11 commissies
  • Een digitale nieuwsbrief
  • Een website
  • Een goede financiële basis
  • Een jeugdplan
  • Bovenal een oergezellige verenigingssfeer.