Baanstatus

Doelstelling

Golfclub Welschap is opgericht op 5 maart 1993 en heeft momenteel circa 522 leden. De Golfclub speelt op de terreinen van Golfbaan Welschap, die als eigenaar verantwoordelijk is voor de exploitatie van de baan en het ter beschikking stellen van de faciliteiten voor het beoefenen van de golfsport.


In de statuten staan als algemene doelstellingen:

 

Het bevorderen en doen beoefenen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden door:

  • Het vormen van een band tussen de beoefenaren van de golfsport.
  • Het verbreiden en handhaven van de regels en de etiquette van het golfspel.
  • In samenwerking met de Directie van Golfbaan Welschap gelegenheden te scheppen tot beoefening van de golfsport onder andere door gebruik te maken van de faciliteiten van Golfbaan Welschap.
  • Het bevorderen van een hoger spelpeil van de beoefenaren van de golfsport onder meer door het (doen) organiseren van wedstrijden.
  • Alle wettige middelen, die voor het genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn, alles met inachtneming van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering (ALV), de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

In de Beleidsnota van het bestuur is onder meer opgenomen dat gestreefd wordt naar een uitgebalanceerde verhouding tussen enerzijds wedstrijden in clubverband en deelname aan de NGF-competitie en anderzijds recreatief golfspel en gezelligheidswedstrijden. Dus een goede verdeling tussen Sport en Spel.