Baanstatus

Lidmaatschap

Als u abonnementhouder wordt van Golfbaan Welschap, bent u automatisch lid van de Golfclub Welschap.

Dat betekent dat u het recht hebt op de baan te spelen, dat u mee kunt doen met verenigingsactiviteiten, de Nieuwsbrief en het NGF kaartje ontvangt en dat uw handicapregistratie wordt bijgehouden.

Het abonnementsgeld voor de golfbaan en het abonnementsgeld voor de golfclub worden op hetzelfde bankrekeningnummer gestort.

 

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van Golfclub Welschap zijn:

Lidmaatschap golfclub  
Gewoon lid (incl. NGF bijdrage) € 60,-
Studentenlid (incl. NGF bijdrage)** € 30,-
Jeugdlid (incl. NGF bijdrage)* € 20,-

* Op 1 januari van het abonnementsjaar nog geen 21 jaar

** Op 1 januari van het abonnementsjaar nog geen 27 jaar en in het bezit van een studentenkaart

 

Vragen m.b.t. het lidmaatschap

Regelmatig ontvangt de ledenadministratie vragen inzake het lidmaatschap. Onderstaand de huidige regels zoals deze onder meer zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Jaarlijkse club contributie

Het jaarlijkse contributie voorstel wordt behandeld in de Algemene LedenVergadering, als onderdeel van de begroting voor het nieuwe kalenderjaar. Het besluit van de ALV wordt in de notulen vastgelegd en via de website bekend gemaakt .