Baanstatus

Privacy policy

Golfclub Welschap gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar leden en samenwerkingspartners. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  zijn uitgangspunten vastgelegd in een Privacy Beleid. Daarnaast is in een onze Privacy Verklaring meer gedetailleerd beschreven  welke persoonsgegevens wij vastleggen. Daarbij hebben wij aangegeven met welk doel, van uit welke grondslag dit gebeurt. Ook is aangegeven wie er binnen en buiten de vereniging toegang tot de gegevens hebben en wat zij er mee mogen doen. Tenslotte is aangegeven hoe lang wij gegevens bewaren. Om deze documenten in te zien klikt u hieronder.

 

Privacy Beleid 

Klik hier om het Privacy Beleid van Golfclub Welschap te bekijken.

 

 

Privacy Verklaring en Verwerkingsregister

Klik hier om de Privacy Verklaring van Golfclub Welschap te bekijken.