Baanstatus

Hans van Tartwijk overleden.

Geplaatst: 29-12-2016

Met leedwezen delen wij U mede dat op eerste kerstdag 2016 ons lid Hans van Tartwijk na een kortstondig ziekbed is overleden.
Hans was sinds 2003 lid van Golfclub Welschap en speelde vaak met een vaste groep op onze baan. Hij zal door deze groep erg gemist worden.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zijn twee dochters met hun partners en zijn kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Ook wensen wij onze leden die hem goed kenden veel sterkte.

Bestuur Golfclub Welschap.

« Nieuws overzicht