Baanstatus

Regelrubriek 26

Geplaatst: 10-04-2017

Regelrubriek 26

Blauw paaltje in de bunker, en hoe los je overige problemen in de bunker op?

Enige tijd geleden kwam in de bunker links van de green van hole 1 de situatie van foto 1 voor. Mijn medespeler claimde dat de gehele bunker GUR was en dat hij zonder strafslag buiten de bunker zou mogen droppen. Correct? Nee, een gebied dat tot GUR is verklaard, is gemarkeerd door een lijn of palen, al dan niet verbonden door een draad. Als de palen zelf niet blauw zijn of als het gebied door een lijn op de grond gemarkeerd is, is een enkele blauwe paal in dit gebied voldoende.

Een enkele paal markeert geen gebied en daarom is in dit geval de bunker geen GUR. Hier is duidelijk bedoeld dat het gat, waarschijnlijk ontstaan door een drainageprobleem, tot GUR verklaard wordt.

Bij belangrijke wedstrijden is het wel zaak om dit soort situaties te voorkomen, de wedstrijdcommissie is hiervoor verantwoordelijk!

Overigens zie je in de winterperiode wel een enkele blauwe paal op de niet in gebruik zijnde green staan. Dit is echter meer een methode om aan te geven welke green in gebruik is dan om GUR aan te duiden. Want als bijvoorbeeld bepaald is dat naar de wintergreen gespeeld moet worden, is de zomergreen automatisch een ‘verkeerde green’ (Regel 25.3) en omgekeerd. En van een verkeerde green mag sowieso niet gespeeld worden.

Dan nu nog een samenvatting van de mogelijkheden die je hebt, als je je bal in de bunker niet kunt of wilt spelen.
1) Er is belemmering door een abnormale terreinomstandigheid of een vast obstakel. Een abnormale terreinomstandigheid is tijdelijk water (foto 2), GUR of een gat, hoop of spoor van een holgravend dier (foto 3). Als je zo’n omstandigheid wilt ontwijken, heb je twee opties:

  • zonder strafslag droppen in de bunker binnen één stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, of,

  • met één strafslag droppen buiten de bunker op een lijn getrokken vanaf de vlag door het punt waar je bal ligt en dan zover naar achteren als je wilt.

2) Je kunt ook besluiten om je bal onspeelbaar te verklaren (bijv. zwaar ingebed); er zijn dan drie opties, alle met één strafslag:

droppen binnen twee stoklengtes van je bal, maar wel in de bunker;
droppen op een lijn getrokken vanaf de vlag door het punt waar je bal ligt en dan naar achteren, maar eveneens in de bunker;
droppen op de plaats waar de vorige slag gedaan was en dat was meestal buiten de bunker.

De vraag voor volgende maand

Je bal ligt op de green en op de lijn die je bal moet afleggen naar de hole, ligt een plas water. Hoe ga je hiermee om?

Alle reeds verschenen Regelrubrieken zijn terug te vinden op onze website. Ga naar www.golfclubwelschap.nl, kies Regel & Handicap en vervolgens Regelrubrieken. Hebt u een vraag of probleem, stuur gerust een mail naar rh@golfclubwelschap.nl.

Regel- en Handicapcommissie, Antoine Verster

Terug

« Nieuws overzicht