Baanstatus

T News Januari 2017 Gecorrigeerde versie

Geplaatst: 14-01-2017

Inhoud nieuwsbrief

 

   

Gelukkig nieuwjaar!

Op de nieuwjaarsreceptie hebben veel leden de gelegenheid gevonden elkaar alle goeds voor 2017 toe te wensen. Degenen die niet aanwezig waren willen we graag hierbij een gezond, gelukkig, golfrijk en succesvol jaar toewensen! Onderstaand de tekst uitgesproken op de receptie van afgelopen zondag. 

Lees meer...

     
 

Jaarlijkse herziening van handicaps.

Wat is er nu ineens weer met mijn handicap gebeurd??? Voor sommigen een verrassing, maar de reden is dat er dit jaar in januari weer een Jaarlijkse Herziening van de handicaps plaatsvindt.  

Lees meer...

     
   

Bezetting Regel- en Handicapcommissie.

Per 1 januari 2017 heeft Anny Brocx onze golfvereniging, en daarmee ook de Regel- en Handicapcommissie, verlaten. Richard Sars gaat de commissie weer compleet maken.

Anny bedankt en Richard succes gewenst als nieuw commissielid.

Antoine Verster  (Regel- en Handicapcommissie)

     
 

Richard Sars bij Regel- en Handicapcommissie

Zo, we zijn nu uiteindelijk toch (weer) "vrijwilliger" voor GCW. Vanaf 1 januari 2017 ben ik ingelijfd bij de Regel & Handicap Commissie (R&H).  Waarom staat "vrijwilliger" tussen aanhalingstekens? Simpel, als je iedere dinsdag golft met twee bestuursleden dan ontkom je er niet aan om ergens ingelijfd te worden. Regelmatig word ik overvallen door deze VIP's met opdrachten die als een voldongen feit gepresenteerd worden.

Lees meer…

     
   

Kerstwedstrijd

De kerstwedstrijd werd gehouden op zondag 18 december en verliep in opperbeste stemming. Bijzonder was, dat men de wedstrijd moest spelen met slechts vij stokken en een putter.

Lees meer…

     
 

Jeugd @ Welschapwedstrijd 6 november

Zondag 6 november was de derde wedstrijd van het herfst-seizoen en de achtste wedstrijd van 2016. Het herfstseizoen werd met tien nieuwe leden begonnen, maar desondanks leverden de wedstrijden in september en oktober geen nieuwe labels op, dit tot ontsteltenis van onze technisch adviseur Stein.

Lees meer...

     
 

Regelrubriek 23

Je neemt op de green je bal op terwijl een andere speler put.

De bal van jou en je medespeler of tegenstander (matchplay) liggen beide op de green en hij of zij put. Nu zie je dat jouw bal mogelijk geraakt gaat worden, snel merk je hem en pakt hem op. Correct?  

Lees meer…

     

 

Van het Bestuur

 

Beste aanwezigen,

Het is een goede traditie jullie hier samen met de baandirectie te ontvangen, in het bijzonder onze ereleden, leden van verdienste en oud-voorzitters.

Alvorens op het wel en wee van de vereniging en haar toekomst in te gaan, wil ik graag ook vanuit de vereniging stil staan bij de leden van wie wij in 2016 afscheid hebben moeten nemen:

Mevr. Pauline Nieuwenhuis, Mevr. Ine Roxs, Dhr Lode Caers, Dhr Ton Swanenberg, Lid van Verdienste van onze verenigingen als laatste Dhr Hans van Tartwijk, die in december j.l. overleed.

We hebben zojuist een minuut stilte te hunner nagedachtenis in acht genomen en zullen de herinnering aan hen binnen de vereniging levend houden.

Het afgelopen jaar zijn een aantal zaken binnen Welschap op hun plaats gevallen. Met inbreng van vele leden, waaronder alle commissievoorzitters en een aantal oud-bestuursleden, kwam een concept-beleidsplan 2016-2021 tot stand, dat in de ALV van 31 oktober 2016 door een grote meerderheid werd goedgekeurd. Dit beleidsplan is een handvat voor de toekomst en een kapstok voor het beleid van de diverse commissies van de vereniging, die op basis van dit beleidsplan hun eigen operationele koers zullen uitzetten. Het stimuleringsplan, dat onderdeel uitmaakt van het beleidsplan, is bedoeld als een vliegwiel voor club en baan en stelt de vereniging in staat een deel van haar vermogen op een verantwoorde wijze te gebruiken, waarbij nog steeds een resterend vermogen overblijft, dat een verantwoorde buffer voor de vereniging vormt.

Wij hopen en vertrouwen, dat wij, onder meer met de ondersteuning van dit stimuleringsplan, er samen met de baandirectie in zullen slagen het aantal abonnementhouders/leden verder te stabiliseren en geleidelijk te laten toenemen.

Ook dit jaar wil ik graag alle vrijwilligers, die de ruggengraat van onze vereniging vormen, nogmaals bedanken voor hun werk en inbreng. Ook wil ik hier een oproep doen aan allen om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Het blijkt steeds moeilijker te zijn om mensen te bewegen vrijwilliger te worden, dus schroom niet en laat het ons weten.

Op deze nieuwjaarsreceptie is, op Harry Jacobs na, die van een verre vakantie geniet, het voltallige bestuur aanwezig. Voor mijzelf is het de laatste als voorzitter. Op de ALV van 6 maart 2017 zal ik nog de gelegenheid hebben om afscheid te nemen als bestuurder, maar ook hier wil ik jullie allen bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven.

Uiteraard zijn er ook in 2016 weer vele prestaties geleverd en zijn er vele kampioenen te huldigen, waarvoor ik aan het einde van mijn opsomming graag een daverend applaus vraag:

 

    Holes in One 2016 Frans Mooren (hole 15), Gerard Westerbeek (hole 18)
    André Jeurissen beker Glenn Sabajo
    Birdy Trophy Jos de Greef
    Presidents Putter Jeroen van Dalm
    Stableford Trophy Gina Bartholomeüs
    Vrijwilligers Bokaal Mark Wilde
    Jeugd Strokeplay Kamp Glenn Sabajo
    Zomercompetitie cat 1 Jack J. van Hoof
    Zomercompetitie cat 2 Ine Chorus
    StrokeplayKamp.  Heren Pepijn Kokke
    Strokeplay Kamp. Dames Henriëtte van der Bosch
    Matchplay Kamp. Heren Pepijn Kokke
    Matchplay Kamp. Dames Henriëtte van der Bosch
    Rondje 53 : Ad Wanders ( nog in 2015, maar toen niet gemeld)
      Astrid van Eerd
      Jos de Greef
    50+ cup René Soetens
    Lady of the Year Coby Verstraten
    Senioren Trophy Jeannine van den Broek
    Ringenbeker Mario en Marjan Peijnenborgh
    Marshal cup Theo van Heck
       

 

Als laatste, weliswaar geen clubwedstrijd, maar wel Nederlands Kampioen linkshandigen: René Soetens                      

En dan uiteraard de golfster en golfer van het jaar, die ik graag wil uitnodigen hun titel in ontvangst te nemen: voor de dames Astrid van Eerd en voor de heren Pepijn Kokke.

Hierbij wil ik jullie vragen het glas te heffen op Welschap, op al onze kampioenen en op een gezond, gelukkig, golfrijk en succesvol 2017!

Namens het gehele bestuur: Gelukkig Nieuwjaar!

 

Bestuur GC Welschap

Jos E. Haag, voorzitter

Terug 

 

Jaarlijkse herziening van handicaps.


Jaarlijkse herziening van handicaps.

Aan het eind van ieder jaar worden de handicaps van alle leden aan bepaalde criteria getoetst, dit heet de Jaarlijkse Herziening.  Eind 2015 is dit niet gebeurd omdat door de EGA/NGF een nieuwe rekenprocedure ingevoerd is die toen nog niet in ons handicapprogramma (E-Golf4U) geïmplementeerd was. Dit jaar moeten we er echter weer aan geloven.

De nieuwe procedure zou tot minder aanpassingen dan vroeger moeten leiden. Voor de liefhebbers van wiskunde en met name de waarschijnlijkheidsrekening is hier een link naar de te volgen procedure:
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix_201612105_07.12_2016.pdf

In het kort komt de procedure erop neer dat aan de hand van je resultaten van afgelopen jaar bepaald wordt wat de maximum en minimum waarde van je handicap is. Ligt je handicap in dit gebied dan volgt er geen aanpassing. Ligt je handicap hier buiten dan wordt deze, afhankelijk van de grootte van de afwijking, met maximaal +/- 3 punten aangepast.

Dit jaar gaat de handicap van 2 leden 1 punt omlaag, van 15 leden 1 punt omhoog, van 4 leden 2 punten omhoog en van 6 leden 3 punten omhoog. Voor de overigen (+/- 600) is er geen aanpassing.

 

Vanaf 2016 is het ook mogelijk om, op verzoek, tussentijds een handicapherziening te doen. Meent u dat uw handicap, door welke oorzaak dan ook, geen goede afspiegeling is van uw capaciteiten omdat uw resultaten véél te goed dan wel véél te slecht zijn, doe dan gerust een verzoek aan de R&H-commissie om deze eens te toetsen en een mogelijk aanpassing aan uw handicap te doen. Verzoeken graag per e-mail aan: rh@golfclubwelschap.nl.

 

Regel- en Handicapcommissie

Antoine Verster

Terug 

 

Richard Sars bij Regel- en Handicapcommissie


Vorige jaar vonden de heren dat ik maar een cursus Regelkennis 1 bij de NGF moest volgen. Ik was namelijk toch al een regelneef! En van het een komt het ander.

Die cursus viel trouwens toch wel tegen. Ik dacht "dat doe ik wel even"! Maar je moet om te beginnen wel 28 basisregels op je harde schijf zetten. En mijn harde schijf is inmiddels aardig vol en de schijfsnelheid is ook niet meer zo geweldig. Enfin, we hebben het toch met goed gevolg afgesloten. Bij deze nog mijn respect voor de heren die zowel de Regelkennis 1 als 2 gedaan hebben!

Voor diegene die mij niet kennen (dat zullen er niet veel zijn) een kleine intro.

Ik en Jeanne zijn sinds 2000 lid en mijn handicap is 17,4. In de begin periode heb ik een tijdje in de wedstrijdcommissie gezeten. Ben een aantal jaren Marshal geweest en heb van 2005 tot 2010 deel genomen aan de NGF senioren competitie en ben nu al enige jaren reserve in deze competitie.

Daarna niet meer actief geweest als vrijwilliger maar wel altijd zeer betrokken geweest met wat er speelde in de club. Ik speel voornamelijk dinsdagochtend en met de senioren op donderdag en natuurlijk veel weekend wedstrijden.

De interesse voor de golfregels is ontstaan tijdens een van mijn allereerste echte qualifying wedstrijden. Ik wist namelijk dat ik een vrije drop tegoed had maar mijn medecompetitor vroeg "leg maar uit waarom"? En dat kon ik op dat moment niet. Naar aanleiding van dit voorval ben ik toen begonnen om ieder mogelijk regelprobleem mee naar huis te nemen en daar uit te pluizen. Zodoende!

Nu gaan we trachten om Anny Brocx te vervangen en daarmee het R&H team weer op sterkte te brengen.

 

Met vriendelijke groeten, Richard Sars

Terug 

 

Kerstwedstrijd                                          


De winnaars hadden van die beperking weinig last, want ze scoorden alle drie 37 punten, zodat de punten over de tweede negen holes de uitslag moest bepalen.

Eerste werd Koen Burgers, tweede Andre van Lieverloo en derde Carlo Kant.

De neary’s werden gewonnen door Franky Rotscheid, Thijs Henkdrix, Therese Fuchs en Rieni Verspaget.

Zij konden loten om een haas of een konijn. Na de prijsuitreiking, en trouwens ook ervoor, was het een gezellige boel met een hapje en een drankje.

 

 

De evenementencommissie

Terug 

 

 

Jeugd @ Welschapgolf

 

 

Extra aangemoedigd deden de kinderen daarom extra goed hun best op een ijskoude baan op 6 november. En dat hebben wij geweten, ze hebben het super gedaan! Er werden bij de wedstrijd maar liefst 8(!) nieuwe labels gescoord. Acht kinderen behaalden hun PAR-label. De eerste stap naar én op de grote baan! De volgende kinderen behaalden hun PAR label: Britt, Deon, Lieke, Luna, Niklas, Tattva, Thijn, Yvo. Een topscore, nog nooit behaalden zo veel kinderen tegelijk hun label, allemaal gefeliciteerd. 

Verder werden van de wedstrijd de volgende winnaars gehuldigd:

Putting King: Yvo met Putting Queen: Lieke

Pitching King: Tattva met Pitching Queen: Britt

En op de Grote Baan:

In Categorie PAR/Birdie/Eagle: 1. Luna, 2. Aleksandra, 3. Ryan.

In Categorie Albatros: 1. Renske, 2. Glenn, 3. Ymke.

In Categorie Handicap’ers: 1. Martijn, 2. Jellis, 3. Tim.


Namens de Jeugcommissie,

Michael van Helvoort

Terug 

 

Regelrubriekvragen (23)  

 

Je neemt op de green je bal op terwijl een andere speler put.

Het ziet er inderdaad naar uit dat aan deze actie een luchtje zit. Hoewel je op de green je bal altijd mag merken en opnemen kun je ook wel vermoeden dat je in dit geval invloed kan uitoefenen op de bal van je medespeler.

Maar waar staat hierover nu iets in de spelregels, het lijkt logisch om eens in hoofdstuk 16 te kijken. Dit hoofdstuk gaat namelijk over de green.

 

Even verder zoeken in de artikelen brengt je bij Regel 16-1b. Deze gaat over het opnemen en schoonmaken van de bal. In dit artikel staat ook:

Een bal mag niet worden opgenomen als een andere bal in beweging is en het opnemen de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden.

Duidelijk dus: als je je bal opneemt om te voorkomen dat de bal van je medespeler je bal raakt heb je dus mogelijk de beweging van de bal van je tegenstander beïnvloed. Je goedbedoelde actie kost je dan 2 strafslagen.

Als er geen enkele kans is dat je de bal van je medespeler beïnvloed mag je wel je bal merken en opnemen terwijl de bal van je medespeler nog beweegt.

De vraag voor volgende maand

Er is in de baan weer fors gezaagd en gesnoeid. Gelukkig zijn de stapels hout verdwenen, maar en staan nog wel een aantal boomstronken. Hoe ga je ermee om als je in je spel gehinderd wordt door zo’n boomstronk of een stapel hout?

Alle reeds verschenen Regelrubrieken zijn terug te vinden op onze website. Ga naar www.golfclubwelschap.nl, kies Regel & Handicap en vervolgens Regelrubrieken.

 

Hebt u een vraag of probleem, stuur gerust een mail naar rh@golfclubwelschap.nl.


Antoine Verster 

Regel- en Handicapcommissie

Terug

« Nieuws overzicht