Baanstatus

Handicap tabel

Hieronder staat de handicap tabel met daarin de buffer, en de stappen voor verhoging dan wel verlaging van een handicap.

Aan de hand van de tweede kolom, de EGA handicap, bepaalt u in welke handicap categorie u valt.

Indien een speler een Qualifying Score maakt die in de voor hem geldende Buffer Zone valt, wordt zijn EGA Handicap niet veranderd.

Indien een speler een Qualifying Score maakt van minder Stablefordpunten dan de voor hem geldende Buffer Zone, wordt zijn EGA Handicap verhoogd met 0.1 punt (Handicap Categorie 1 t/m 5). Handicaps uit categorie 6 en handicap 36.0 worden nooit verhoogd.

Indien een speler een Qualifying Score maakt van 37 of meer Stablefordpunten, wordt zijn EGA Handicap volgens de tabel verlaagd met een waarde die wordt bepaald door: 1) de Handicap Categorie, en 2) het aantal Stablefordpunten méér dan 36.

Voorbeeld: Een speler met Exact handicap 25.4 (categorie 4) scoort op een ronde van 18 holes 38 stablefordpunten. Zijn handicap wordt dan met 38 - 36 = 2 stappen verlaagd. De stappen in categorie 4 zijn 0.4, zijn EGA handicap wordt dus 25.4 - (2 * 0.4) = 24.6

9 holes scores

Indien een speler een Qualifying Score maakt over 9 holes, moet hij 18 stablefordpunten optellen bij zijn score om zijn totaal Qualifying score voor die ronde te berekenen. Personen met een handicap van 4.4 of lager mogen geen Qualifying rondes spelen over 9 holes.

Een speler mag slechts één Qualifying ronde van 9 holes op één dag spelen, bovendien mag een 9 holes score geen deel zijn van een 18 holes score.

NB:

Waarom mag een speler geen 9-holes Qualifying Score (handicapscore) inleveren als onderdeel van een 18-holes ronde?

Artikel 3.6.1c van het EGA handicap System behandelt de voorwaarden die aan een 9-holes Qualifying Score gesteld worden: “A 9-hole score may not be part of an 18-hole score.

Voorop staat dat de bedoeling van deze bepalingen is dat een speler, als hij daar de tijd voor heeft, bij voorkeur een 18-holes ronde speelt voor een handicap score. Als er toch meer tijd beschikbaar is om na negen holes Qualifying door te spelen dan lijkt dat door deze bepaling verboden.

Echter, er is hier geen sprake van een 18-holes ronde. De speler heeft immers voor hij begon een 9-holes Qualifying ronde geregistreerd en daarna heeft hij nog een 9-holes ronde gespeeld. Dat zijn dus twee 9-holes rondes.

Het gaat erom dat een speler niet een 18-holes Qualifying kaart mag spelen en dan de beste helft mag uitkiezen voor zijn handicap. Er kunnen situaties zijn waarbij iemand op een dag 18 en zelfs 27 holes speelt en één 9-holes Qualifying kaart inlevert, hoewel dat tegen de geest van de regeling indruist.