Baanstatus

Playing handicap

De Playing handicap, ook wel het “aantal slagen dat je mee krijgt” genoemd, wordt afgeleid van de EGA handicap.

Zowel in de gang bij de wedstrijdkamer als in de shop zijn omrekentabellen te vinden waarin het aantal slagen op te zoeken is die je krijgt op een 18 holes ronde, of op de eerste dan wel tweede 9 holes.

Categorie 1 t/m 5:
De achterliggende formules zien er als volgt uit:
De EGA Playing Handicap voor 18 holes wordt voor elke baan en voor elke soort afslag berekend met de volgende formule:
EGA Playing Hcp. = EGA Handicap x (Slope Rating : 113) + (Course Rating - Par)

Voor 9 holes wordt de volgende formule toegepast:
EGA Playing Hcp. = (EGA Handicap x (9-holes SR)/113 +(9-holes CR - 9-holes Par x 2))/2

De uitkomst wordt afgerond tot een geheel getal (0.5 wordt naar boven afgerond).

Categorie 6:
Voor het berekenen van het aantal slagen dat een speler/speelster uit categorie 6 krijgt moet eerst de zogenaamde “EGA Playing Handicap Differential” bepaald worden.

De “EGA Playing Handicap Differential” van een baan voor een bepaalde set afslagen is het verschil tussen de EGA Handicap en de Playing Handicap van een speler met een EGA Handicap van 36.0.

Voorbeeld 1:
Een speler met een EGA Handicap van 36.0, heeft, op Welschap spelend vanaf de gele tees, een Playing Handicap van 42 (een dame vanaf rode tees, toevallig, eveneens 42). De EGA Playing Handicap Differential voor beide is dus: 42 - 36 = 6.

Het aantal Handicapslagen dat de speler krijgt over een ronde van 18 holes bedraagt:
EGA Handicap + EGA Playing Handicap Differential.

Voorbeeld 2:
Een dame met een EGA handicap van 38 zal, 18 holes spelend vanaf de rode tees, 38 + 6 = 44 slagen ontvangen.