Baanstatus

Veranderen van home club

Een golfer kan lid zijn van meer dan één golfvereniging. De home club is de golfvereniging die door het lid is aangewezen om de handicap historie van de golfer te registreren en te onderhouden.

Als een lid van home club wenst te veranderen, moeten er een aantal administratieve zaken worden uitgevoerd.

In de eerste plaats met betreffend lid aan de ledenadministratie van beide verenigingen doorgeven welke verandering gewenst is. Zij zorgen ook voor de vervolg afhandeling met de NGF.

In de tweede plaats moet het betreffende lid zijn handicap historie, opgebouwd bij de oorspronkelijke home club, overdragen aan de nieuwe vereniging.

Daartoe dient hij/zij een verzoek in bij de R&HC, die er voor zorgt, dat de gevraagde hcp historie ter beschikking stelt aan de nieuwe vereniging.

Als een lid dat zijn handicap verloren heeft, omdat het lidmaatschap bij de 'oude' club reeds eerder is opgezegd, kan de 'oude' handicap opnieuw worden toegekend, indien een zgn. ‘verklaring laatste handicap’ van de 'oude' club wordt overlegd.

Deze verklaring mag niet ouder dan één jaar zijn.

Deze procedure garandeert de continuïteit in verloop van handicap van een golfer bij de overgang naar een andere golfvereniging.