Baanstatus

Plaatselijke Regels

 

 1. BUITEN DE BAAN (OUT OF BOUNDS)
  Buiten de baan is aangegeven met witte palen of wit geschilderde hekdelen.

 2. VASTE OBSTAKELS
  Alle markeringspalen van hindernissen en Grond in Bewerking (GUR), alsmede afstandspalen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door zo’n obstakel, dan mag deze, behalve als je bal in de hindernis ligt, ontweken worden volgens regel 16.
  LET WEL: het uitnemen van genoemde palen is verboden.

 3. HINDERNISSEN
  Alle hindernissen op de baan zijn voorzien van markeringen.
  Dit houdt in dat de rabatten (dit zijn de sloot-vormige structuren ter hoogte van hole 6, 7 en 11) als algemeen gebied beschouwd moeten worden omdat deze niet als hindernis gemarkeerd zijn.

 4. VERBODEN SPEELZONE IN DE HINDERNIS AAN DE RECHTER ZIJDE VAN HOLE 2, 16 EN 17
  Aan de rechterkant van de holes 2, 16 en 17 is de overkant van de sloot een verboden speelzone (Regel 2.4). Als de bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag deze niet worden gespeeld zoals deze ligt maar moet de belemmering door de verboden speelzone ontweken worden volgens Regel 17.1e.

 5. AARDEN WAL LINKS VAN DE GREEN VAN HOLE 11
  Indien een bal, die tegen de aarden wal links van de green van hole 11 ligt, onspeelbaar verklaard wordt, mag de speler/speelster besluiten te handelen volgens de normale procedure (regel 19). Als extra optie mag, met bijtelling van 1 strafslag, een bal gedropt worden in de droppingzone achter de green.

 6. GROND IN BEWERKING (GUR)
  Het is verboden te spelen uit gebieden die als GROND IN BEWERKING aangemerkt zijn.
  Hiermee worden bedoeld:
       - gebieden gemarkeerd door middel van blauwe palen of wit omlijnde gebieden
         waarin een of meer blauwe palen geplaatst zijn;
       - alle zomer- of wintergreens met een blauwe paal of blauwe bol in de hole;
       - aangepaalde bomen of bomen voorzien van een blauw lint;    
       - de mierenhoop aan de linker zijde van hole 8.
  Ontwijken volgens regel 16.1.

Straf bij overtreding van een plaatselijke regel
Algemene straf (verlies van de hole bij matchplay, twee slagen bij strokeplay)

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS
Als er Tijdelijke Plaatselijke Regels van kracht zijn staan deze vermeld op het informatiebord in de gang bij de wedstrijdkamer.

OVERIGE INFORMATIE
Op alle holes worden afstanden tot het midden van de green aangegeven door:
• Houten palen aan de rechter en/of linker kant van de fairway op 100 en/of 150 meter, en
• door middel van afstandsplaatjes op de sprinklerdeksels in de fairway.

Indien een Dropping Zone aangegeven is d.m.v. een bord moet binnen 1 clublengte van dit bord en niet dichter bij de hole gedropt worden.

juli 2020