Baanstatus

Plaatselijke Regels in de Winter

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS in de winterperiode

(Geldig van 1 november tot en met 31 maart)

Tijdens de winterperiode worden er een aantal maatregelen genomen ter bescherming van de baan, zo zijn er wintergreens, aangepaste afslagplaatsen, en soms moet er opgeteed worden. Ook kan bepaald worden dat er “geplaatst” mag worden.

Als er wintergreens zijn of als er opgeteed moet worden is er geen sprake meer van Qualifying Condities (het resultaat is niet geschikt voor handicapaanpassing).
Plaatsen is juist bedoeld om bij slechte baanomstandigheden toch Qualifying te kunnen spelen.

Welke regel van toepassing is wordt bepaald door de baandirectie en wordt aangegeven op de website van de baan en op het elektronisch informatiebord bij de tee van hole 1.

De volgende Tijdelijke Plaatselijke Regels kunnen van kracht worden verklaard:


•    Indien aangegeven is dat “geplaatst” mag worden geldt de volgende regel:


Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op de green is. Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing. Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met de stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

•    Indien aangegeven is dat er opgeteed moet worden dan is dit op het kort gemaaide
     gedeelte van de baan verplicht. Op andere delen van de baan is de speler vrij om al
     dan niet op te teeën. Dit geldt uiteraard niet voor bunkers en waterhindernissen,
     daar mag nooit opgeteed worden.

•    Indien er op de afslagplaats een mat is voorzien, moet vanaf deze mat afgeslagen worden.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Straf voor overtreding van bovenstaande Plaatselijke Regels:
•    Strokeplay: 2 slagen
•    Matchplay: verlies van de hole

Aanvullingen:
•    Opteeën wordt alleen verplicht als er geen Qualifying Condities zijn,
•    Bij “plaatsen” blijven Qualifying Condities behouden,
•    Ook op een wintergreen dient, met name bij wedstrijden, uitgeholed te worden.